White paper; Dreigalitus negalitus


HET BELANG VAN POSITIEF TAALGEBRUIK IN TELEMARKETING

Negalitus - Dreigalitus, het belang van positief taalgebruik om beter aan te sluiten bij de taalemotie van uw prospect!

Communicatie is voor een groot deel emotie. Neem dit inzicht mee als u in gesprek gaat met een prospect. Zeker met telemarketing, want u hebt een belangrijk medium te compenseren namelijk; uw verbale communicatie. Let goed op uw gekozen woordgebruik om zo beter aan te sluiten bij de taalemotie van uw prospect.

Positief taalgebruik heeft absoluut invloed op het onderbewuste van uw gesprekspartner, het zorgt voor een positieve sfeer!

Woorden die een negatieve lading bevatten, zoals probleem, moeilijk, onmogelijk, lastig etc., geven de prospect niet het gevoel dat alles op alles wordt gezet om een probleem op te lossen of mee te denken. U hebt in een sales training natuurlijk al geleerd dat u voor het woord "probleem" nu "uitdaging" gebruikt. Een aantal andere vormen van negatieve zinsopbouw zitten blijkbaar diep geworteld in onze communicatie met klanten.

Zo hoort u in de winkel iedere dag; hebt u het NIET kleiner, of anders nog iets? Met een kleine inspanning draai je het negatieve om naar het positieve en dat kost helemaal niets!

In deze White Paper leert u de samenhang tussen beïnvloeden en positief taalgebruik in uw communicatie. Ontvang gratis de volledige White Paper:

box_wpweb